Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster:

Kyltransport

Frystransport

Torrgodstransport/styckegods

Bud

Lagerhållning (3 zoner - kylt, fryst och torrt)

Omlastning

Orderplock

Skräddarsydda logistiklösningar